Xu hướng làm đẹp

Chuyên đề về Sống Đẹp kỳ 9:

Công thức hoàn hảo: Phụ nữ đẹp = thông minh + kiêu hãnh

Phụ nữ Đẹp = thông minh + kiêu hãnh, kiêu hãnh để tự biết mình là ai và tự quyết định mình (sẽ) là ai chứ không phải đợi chờ những gì được “ban phát”

Xem thêm